Metalizace (šopování)

Technologie dokonalé ochrany kovových konstrukcí před klimatickými a povětrnostními vlivy. Zaručuje dlouhodobou životnost konstrukcí v agresivních prostředích. Několikanásobné navýšení životnosti. Provádí se nanášením ušlechtilých kovů, tzv. šopováním (roztavením drátu v acetylenovém plameni a následovným nastříkáním na předem připravený, např. otryskaný povrch. Vrstva kovu v tloušťce 30 – 350 mikronů zabraňuje průniku vlhkosti a kyslíku k povrchu oceli nebo jiných kovů.

Hlavní používané materiály:

  • hliník – čistota 99,95 %
  • zinek – čistota 99,95 %
  • zinakor (směs Zl + Al  85 % - 15 %)

Ukázka