Tryskání (pískování)

Abrazivní tryskání se provádí jako předúprava povrchu kovů a ocelových konstrukcí před aplikací vlastního nátěrového systému. Je posuzován jako stupeň čistoty otryskaného povrchu, tak i jeho drsnost, která je důležitá pro vytvoření kotevního profilu pro dobré přilnutí povlaku ochranného nátěru.  Tryskání se provádí ostrohranným abrazivním tryskacím médiem. Používané abrazivo: ocelová – litinová drť. Čistota otryskaného povrchu se měří SA (stupeň přípravy povrchu). Například hutní materiál, ocelové konstrukce, kostry automobilů, přívěsů, kovářské výrobky, sloupy, stožáry, nádrže, zámečnické výrobky.

Ukázka